سیدمحسن آوندی

درباره من

دکتر سیدمحسن آوندی
image

دانشیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه سمنان را به عنوان بورسیه از سال 1388 آغاز کرده و در مقطع کارشناسی علوم ورزشی به تدریس دروس نظری و عملی پرداختم. در سال 1392 بعد از اتمام تحصیل به صورت تمام وقت فعالیت خود در دانشگاه سمنان را ادامه و تا به حال راهنمایی 35 پایان نامه و مشاوره 30 پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی را انجام داده ام. در حال حاضر مشغول فعالیت در حوزه برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی هستم...

محقق گوگل

(1403/4/31)

استنادات

306

h-index

8

i10-index

4

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1403/4/29)

استنادات

29

مقالات

9

h-index

3

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387-1392

دکترای فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

عنوان رساله دکتری: مقایسه تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی متوسط بر سنتز پروتئین گیرنده ملانوکورتینی 1 مونوسیت ها و سطوح پلاسمایی α-MSH،TNF-α و IL-10

1378-1382

کارشناسی علوم ورزشی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فارغ التحصیل در رشته علوم ورزشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

1383-1386

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه تاثیر تمرینات پلایومتریک روی سطوح ماسه ای و سخت بر قدرت و توان عضلانی اندام تحتانی

تجارب

1396- 1402

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

از سال 1392

کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی

کانون کارشناسان رسمی استان تهران

1393-1396

مدیر گروه علوم ورزشی

دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی

1391

فرصت مطالعاتی دوره دکتری

دانشگاه مونیخ- آلمان

فرصت مطالعاتی دوره دکتری

مهارت ها

مربی بدنساز و آمادگی جسمانی

اولویت های پژوهشی

فعالیت بدنی و چاقی

فعالیت بدنی و بیماری های متابولیکی

تجویز برنامه های آماده سازی و تمرین ورزشی

تمرین و ورزش کودکان

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/05/02
Comparison the Effects of Short and Long-Term Static Warm Up on Balance Indices and Motor Performance in Gymnast Athletes
Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies(2016)
فرشته احمد آبادی*, ^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
تاثیر چهار هفته برنامه گرم کردن پویا بر شاخص های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2016)
9211297016, ^سیدمحسن آوندی*
تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مکمل دهی سیر بر سطوح سرمی ادیپونکتین زنان دارای اضافه وزن
فصلنامه گیاهان دارویی(2017)
9111295004, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست ماهر
کومش(2017)
فرشته احمدآبادی, ^سیدمحسن آوندی*, عاطفه امینیان فر
تاثیر ترکیبی هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر WHR، ترکیب بدن و توده بدن زنان چاق
کومش(2017)
9128040026, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع 2
کومش(2017)
9311298007, ^سیدمحسن آوندی*, 9311297001, 9311297005
The effects of eight week yoga training on serum levels of Dehydroepiandrestrone sulfate and prolactin in women with multiple sclerosis
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2017)
^سیدمحسن آوندی*, 9128040021, ^محسن ابراهیمی
تاثیر هشت هفته تمرین هم زمان با مکمل دهی ال_آرژنین بر8-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند
علوم زیستی ورزشی(2018)
^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی, 9311298003
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص سوپراکسیددیسموتاز بیماران دیابت نوع2
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(2019)
9311298007, ^سیدمحسن آوندی*, معصومه اخلاقی
تأثیر طولانی‌مدت تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل بر شاخص مالون دی آلدئید و ترکیب بدن بیماران دیابت نوع 2
کومش(2019)
9311298007, ^سیدمحسن آوندی*
تأثیر تمرین پرانایاما در سه ماهه سوم بارداری بر سطوح سرمی کورتیزول و سطوح فشار خون زنان باردار
زنان، مامایی و نازایی ایران(2018)
9411294006, ^سیدمحسن آوندی*, صدیقه اسماعیل زاده
بررسی تأثیر مداخله هشت‌هفته‌ای تمرینات اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(مصوب)(2017)
9411294009, ^سیدمحسن آوندی*, ^محسن ابراهیمی
تاثیرهشت هفته تمرینیوگابر سطوح سرمیBDNFزنان مبتلا به مولتیپلاسکلروزیس
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(مصوب)(2018)
9311297009, ^سیدمحسن آوندی*, ^محسن ابراهیمی
تأثیر هشت هفته تمرین هم‏زمان بر سطوح پلاسمایی NRF2 در مردان جوان
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(مصوب)(2019)
9411297005, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی IL-17زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2020)
9311297002, ^سیدمحسن آوندی*
تأثیر گرم کردن پویا و گرم کردن پویا به همراه PAPبر توان عضلانی و چابکی دختران والیبالیست
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2022)
9611294006, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن BDNF هیپوکمپ و تغییرات سرمی TNF-α در موش صحرایی دیابتی نر ویستار
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2022)
9612297001, ^سیدمحسن آوندی*, ندا خالدی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای شدید و مکمل دهی تداومی و تناوبی زنجبیل بر عوامل همورئولوژیکی‌‌‌ زنان چاق
ورزش و علوم زیست حرکتی(2020)
9211297008, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
مقایسه اثر دو شیوه تمرین مقاومتی بر متابولیسم سرامید و حساسیت انسولینی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق
فیزیولوژی ورزشی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(2022)
مهدی چنگیزی, رزیتا فتحی*, رستم علی زاده, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌دهی سیاه‌دانه بر نیمرخ لیپیدی، قند خون ناشتا و ترکیب بدن زنان جوان دارای اضافه وزن
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2023)
9911294004, ^سیدمحسن آوندی*
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر فاکتورهای آپوپتوزی Bax، Bcl-2 و Bax/Bcl-2 در پاسخ به فعالیت حاد وامانده‌ساز در مردان جوان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش(2023)
9411297003, ^سیدمحسن آوندی*, عباس پاکدل
Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women
Jorjani Biomedicine Journal(2023)
9712294003, ^سیدمحسن آوندی*, علی خالقیان
Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men
Jorjani Biomedicine Journal(2023)
9611294010, ^سیدمحسن آوندی*, علی خالقیان
تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت (HIFT) و تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی(2023)
9611294007, ^سیدمحسن آوندی*, عبدالصالح زر, حمید رضا صادقی پور
The Comparison of High-Intensity Interval Training and Moderate-intensity Continuous Training on Inflammatory and Metabolic Variables in Type 2 Diabetes: Study Protocol for A Pilot Randomized Controlled Trial
Research in Cardiovascular Medicine(2023)
9511297005, 9511297008, Morteza Lotfi Khachak, ^سیدمحسن آوندی, Mehdi Hedayati, Camelia Rambod, Hooman Bakhshandeh
تاثیر تمرین هوازی با مداخله دست بندهای هوشمند ورزشی بر حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق
ورزش و علوم زیست حرکتی(2023)
9911294002, ^سیدمحسن آوندی*
مقایسه اثر دو شیوه تمرین مقاومتی بر متابولیسم اسیدهای آمینه شاخه دار، آروماتیک و مقاومت انسولین در دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق
دیابت و متابولیسم ایران(0)
مهدی چنگیزی*, رزیتا فتحی, رستم علیزاده, ^سیدمحسن آوندی, علی خالقیان
Acute effect of different warm-up stretch protocols on vertical jump performance in volleyball players
International Journal of Sport Studies(2014)
^روح اله حق شناس, ^سیدمحسن آوندی
اثر مصرف کوآنزیم کیو 10 متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی بر غلظت سرمی ا اس تی و کوفتگی تاخیری دانشجویان پسر ورزشکار
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی(2015)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر برخی شاخص¬های سرمی آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی
(2015)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
Acute Effect of Different Warm-up Protocols on Anaerobic Power, 20- meters Sprint and Balanced vault Performance in Female Gymnasts
International Journal of Sport Studies(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
Comparison the effects of acute and long-term static and dynamic warm-up protocols on fitness and motor performance in skilled female Gymnast
International Journal of Sport Studies(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
تاثیر حاد پروتکل های مختلف گرم کردن بر تعادل ایستا، پویا و عملکرد بالانس شلاقی در دختران ژیمناست ماهر
(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
Acute versus Chronic dynamic warm-up on balance and balance the vault performance in skilled gymnast
(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا (HIIT) و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص توده بدن زنان میان سال فعال
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, ^محسن ابراهیمی
تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, نبی اله اصغری زاده, ^محسن ابراهیمی
تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, نبی اله اصغری زاده, ^محسن ابراهیمی
تاثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر ترکیب بدن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, عباس پاکدل, ^روح اله حق شناس
تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای شدید به همراه مکمل دهی زنجبیل بر ترکیب بدن در زنان چاق
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های سندروم متابولیک در زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم
نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2016-03-09)
9211297012, ^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر SOD مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاورهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
9311298003, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر GPX و فشارخون مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
9311298003, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته تمرین الاستیک بر ترکیب بدن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2016-12-15)
9311297002*, ^سیدمحسن آوندی
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با الگوی استراحتی متفاوت بر حجم عضلانی در مردان کشتی‌گیر ماهر
دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2016-12-15)
9311298004*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر ترکیب بدن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت(2016-12-27)
9311297002*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر انعطاف‌پذیری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت(2016-12-27)
9311297009*, ^سیدمحسن آوندی, ^محسن ابراهیمی
مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین یوگا آسانا و پرانایاما در سه ماهه سوم بارداری بر وضعیت اضطراب حالتی و صفتی زنان باردار
همایش ملی علوم ورزشی زنان(2017-03-09)
^سیدمحسن آوندی*, صدیقه اسماعیل زاده, 9411294006
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با الگوی استراحتی متفاوت بر حداکثر قدرت بیشینه در مردان کشتی‌گیر ماهر
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298004*, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر تغییرات سه ایمونوگلوبولین اصلی, IgA ,IgG IgM و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در کاراته کاران نخبه
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298006*, ^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی, عاطفه اسلامی زاده
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص آنتی‎اکسیدانی بیماران دیابت نوع 2
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298007*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته پیاده روی نوردیک بر سطوح هموگلبین گلیکوزیله در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9412294002*, ^سیدمحسن آوندی, هدی عبدی حمزه کلائی
تأثیر هشت هفته پیاده روی نوردیک بر سطوح سرمی لیپو پروتئین کم چگالی و با چگالی بالا در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9412294002*, ^سیدمحسن آوندی, هدی عبدی حمزه کلائی
بررسی تغییرات شاخص توده بدن و سطوح فشار خون در سه ماهه سوم بارداری پس از شش هفته تمرین یوگا پرانایاما
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411294006*, ^سیدمحسن آوندی, صدیقه اسماعیل زاده
تأثیر هشت هفته تمرین هم زمان بر سطوح پروتئین تام پلاسمایی مردان سالمند
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411297005*, ^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تأثیر هشت هفته مکمل دهی ال_آرژنین بر سطوح پروتئین تام پلاسمایی مردان سالمند
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411297005*, ^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر پایش تمرین هوازی همراه با ردیاب هوشمند بر آمادگی قلبی- تنفسی زنان میانسال دارای اضافه وزن
چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی، با تاکید بر دوره پساکرونا(2023-02-21)
9911294002, ^سیدمحسن آوندی*
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر برخی شاخص های التهابی در بیماران دیابت نوع 2
اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش همگانی(2023-05-08)
9311297005, ^سیدمحسن آوندی*, 9411297003
تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطح سرمی اینترلوکین 6 و ترکیب بدن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش همگانی(2023-05-08)
9128040025, ^سیدمحسن آوندی*, 9411297003
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز و کوفتگی عضلانی تأخیری دانشجویان پسر ورزشکار
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی(2014-03-04)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
مقایسۀ تأثیر تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین ها در مردان هایپرلیپیدمیک
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
مقایسۀ تأثیر 4 هفته تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح آنزیم ای کبدی در مردان هایپرلیپیدمیک
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
مقایسۀ تأثیر 8 هفته تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین ها در مردان هایپرلیپیدمیک
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر حاد پروتکل های مختلف گرم کردن بر عملکرد بالانس شلاقی روی خرک در دختران ژیمناست
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم کیو 10 بر برخی شاخص های آسیب سلولی سرم متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
مقایسه ی اثر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مکمل دهی سیر بر شاخص¬های آنتروپومتریک دانشجویان دختر دارای اضافه وزن
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
مقايسه تأثير پروتكل گرم كردن سنتي و RAMP بر برخي عوامل آمادگي جسماني و مهارتي دختران ژيمناست ماهر
اروانه معصومه(تاریخ دفاع: 1402/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين هوازي با مداخله دست بندهاي هوشمند ورزشي بر درصد چربي بدن، حداكثر اكسيژن مصرفي و قند خون ناشتا در زنان ميانسال داراي اضافه وزن
رفاعي مريم(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير 8 هفته تمرينات تركيبي و پلايومتريك بر برخي عوامل آمادگي جسماني و مهارتي واليباليست هاي جوان
مشكاتي حسن(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرشش هفته تمرينات تناوبي شديد به همراه مكمل دهي سياه دانه بر نيمرخ ليپيدي، قند خون و تركيب بدن زنان جوان داراي اضافه وزن
علمدار سهيلا(تاریخ دفاع: 1401/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تأثير 8 هفته تمرين مقاومتي فلاي ويل و مقاومتي سنتي بر برخي عوامل كوفتگي عضلاني و شاخص هاي آمادگي جسماني مردان فوتباليست
چتري عرفان(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين عملكردي شديد كراس فيت (HIFT)و تمرين مقاومتي دايره¬اي بر سطوح سرمي اينترفرون گاما در زنان چاق
جديدي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين عملكردي شديد كراس فيت (HIFT) و تمرين مقاومتي دايره¬اي بر سطوح سرمي واسپين در زنان چاق
كوچكي منيره(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير دو نوع پروتكل تمرين پيلاتس بر چگالي استخواني، تركيب بدن و تعادل زنان يائسه
خراساني مژگان(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دو شيوه تمرين مقاومتي دايره اي و سنتي بر سطوح كلپروتكتين و تركيب بدن مردان چاق
ميرزائي اشرفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر گرم كردن پويا و گرم كردن پويا به همراه PAP بر توان عضلاني، چابكي و زمان عكس العمل دختران واليباليست
غفوريان آرزو(تاریخ دفاع: 1398/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مكمل‌ياري اسپيرولينا پلاتنسيس بر مسير RAGs/Rheb/mTORC/S6K در كليه رت‌هاي نر
عيدي زاده حسين(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي و سنتي بر سطوح سرمي اديپونكتين با وزن ملكولي بالا و ويژگي هاي آنتروپومتريكي زنان داراي اضافه وزن
وليخاني سارا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شش هفته تمرين مقاومتي فزاينده بر بيان ژن BDNF هيپوكامپ و تغييرات سرمTNF در موش صحرايي ديابتي نوع 2 نر ويستار
امرالهي زهره(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي برسطوح پلاسمايي ميلوپراكسيداز در زنان ديابتي نوع 2
مهديه ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي بر سطوح سرمي كلپروتكتين و IL-6 زنان ديابتي نوع 2
علي زاده سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف مكمل پروبيوتيك بر سطوح پلاسمايي فيبرينوژن خون بازيكنان فوتبال متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي و بي هوازي
بدخشان علي رضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل عناب بر سطوح سرمي آديپونكتين و مقاومت به انسولين در مردان ديابتي نوع 2
آژ مهرداد(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي واسپين، مقاومت به انسولين و گلوكز خون در زنان باردار مبتلا به ديابت بارداري
ساريخاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير شش هفته تمرين مقاومتي بالستيك با الگوي باردهي متفاوت بر برخي عوامل آمادگي جسماني در نوجوانان فوتباليست
چروند حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مكمل گيري كوتاه مدت زنجبيل بر سطوح سرمي TNF-? و فاكتورهاي منتخب آمادگي جسماني كشتي گيران نخبه در دوره كاهش وزن سريع
روستائي پاتپه عباس(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دو نوع گرم كردن به روش نيرومندسازي پس فعالي (PAP)بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني بازيكنان تكواندو
نقابي قوچان عتيق محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت همزمان تناوبي شديد و مقاومتي با آرايش متفاوت بر سطوح پلاسمايي ميوستاتين و كورتيزول بازيكنان بسكتبال
علمداري بهزاد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي متوسط بر پاسخ Bcl-2 و Bax و نسبت آنها به فعاليت وامانده ساز در مردان جوان
پورحبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش هاي متفاوت بازگشت به حالت اوليه فعال بين مسابقات كشتي بر پاسخ لاكتات خون و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني مردان كشتي گير ماهر
احمدي جابر(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا و الاستيك بر سطوح MDA وSOD سرمي زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
صادق زاده محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هم زمان همراه با مكمل دهي ال_آرژنين بر NRF2 در مردان سالمند
عباسي سولماز(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت همزمان تناوبي شديد و مقاومتي با آرايش متفاوت بر سطوح پلاسمايي ميوژنين و كراتين فسفوكيناز بازيكنان بسكتبال
اختر حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين HIIT به همراه مصرف مكمل شير بر سطوح سرمي نوروپپتيد Y، اشتها و تركيب بدني در زنان چاق
زرينه فريبا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مكمل دهي چاي سبز بر سطوح پلاسمايي آميلوئيد بتا در زنان سالمند مبتلا به ديابت نوع 2
دهقان منگابادي حميد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير شش هفته تمرين يوگا آسانا و پراناياما در سه ماهه سوم بارداري بر سطوح پلاسمايي كورتيزول، لپتين و مشكلات حين بارداري زنان باردار
عابدي اميري مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين تناوبي ويژه و تناوبي يكنواخت بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و عملكرد داوران ليگ فوتبال استان البرز
پوركريمان ميثم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سطوح استراحتي برخي شاخص¬هاي سيستم ايمني شناگران مرد پيشكسوت فعال و غيرفعال
ترحمي محمد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بالستيك با الگوي استراحتي متفاوت بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني در مردان كشتي گيران ماهر
حسيني كارنامي سيد جعفر(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كوركومين بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولين¬هاي سرم (IgA، IgG و IgM) و پاسخ هورمون¬هاي تستوسترون و كورتيزول متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
كاظمي نسب سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي IL-17 و تركيب بدن زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
زاهدي مرجانه(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي BDNF و استقامت عضلاني و تعادل ايستا زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
سعدي زاده سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي بر سطوح سرمي مايونكتين و حساسيت انسولين در بيماران ديابت نوع2
جمشيدي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي و مصرف مكمل زنجبيل بر برخي شاخص‌هاي التهابي در بيماران ديابت نوع 2
گويا مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل ال_آرژنين بر 8_isoPGF2? و SOD و GPx و CAT در مردان سالمند
جليلي سيده نازنين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي و مصرف مكمل زنجبيل بر برخي شاخص‌هاي آنتي اكسيداني و استرس اكسايشي در بيماران ديابت نوع 2
محمدي حمزه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل¬دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر برخي فاكتورهاي آنتي اكسيداني پلاسما و WHR در زنان داراي اضافه وزن
ميرحسيني سيده مطهره(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پاسخ برخي عوامل تحريكي و مهاري رشد عضلاني به هشت هفته تمرين مقاومتي تك و چند مفصله در واليباليست ها
شهابي حورا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير مكمل دهي كوتاه مدت زنجبيل در دوره كاهش وزن سريع بر سطوح پلاسمايي GPX، SOD، MDA و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني مردان كشتي گير
ميرزائي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي تك و چند مفصله بر سطوح پلاسمايي MGF و مايوژنين در زنان واليباليست
رستمي ابوسعيدي عبيد(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل-دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر عوامل همورئولوژيكي در زنان داراي اضافه وزن
صياد شيما(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل¬دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر سطوح IL-6، IL-10 و TNF-? پلاسمايي و تركيب بدن در زنان داراي اضافه وزن
معدني پوران(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوحIL-10 ، IL-6 و TNF-? سرمي و تركيب بدن زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
مداح الهام(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح دهيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و پرولاكتين سرم، خستگي، تعادل و استقامت عضلاني در زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
حيدريان اكرم(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح BDNF، شاخص¬هاي سندروم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
ميرزا علي پگاه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شش هفته تمرين تناوبي شديد شنا (HIIT) و مصرف مكمل زنجبيل بر پراكسيداسيون چربي و سطوح سرمي GPX در زنان ميانسال فعال
بندلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر حاد و طولاني مدت دو پروتكل گرم كردن ايستا و پويا بر عملكرد جسماني و حركتي دختران ژيمناست نيمه ماهر
احمدآبادي فرشته(تاریخ دفاع: 1394/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر 5 هفته تمرين مقاومتي دايره اي به همراه مكمل دهي سير بر سطوح سرمي آديپونكتين دانشجويان دختر داراي اضافه وزن
حميدنژاد زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين استقامتي بر حجم و ظرفيت ريوي (SEV1, FVC, SEV1/FVC) مردان سيگاري
عنايت جزي منصور(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير 8 هفته تمرين همزمان تداومي و تناوبي به همراه تمرين مقاومتي بر نيمرخ ليپيدي و آنزيم هاي آمينوترانسفراز (AST, ALT) در مردان داراي هايپرليپدمي
كشاورز امين(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كوتاه مدت پروتكل هاي گرم كردن متفاوت بر عملكرد توان بي هوازي، دوي سرعت و چابكي بازيكنان فوتسال
طالب بيدختي ايمان(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف حاد مكمل Q10 بر برخي شاخص هاي فشار اكسايشي متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
چنگيزي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصول مصرف کراتین در ورزش و تندرستی
اصول مصرف کراتین در ورزش و تندرستی
راهنمای NSCA در طراحی تمرین
راهنمای NSCA در طراحی تمرین

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
🔑 تصميم البرنامج. شريحة كاملة    (0 بار دانلود)
تصميم برنامج تدريب المقاومة. شريحة كاملة
تصميم البرنامج. خلاصة   (11 بار دانلود)
تصميم البرنامج. خلاصة
التدريب على التحمل 2   (26 بار دانلود)
التدريب على التحمل 2
التدريب على التحمل 1   (23 بار دانلود)
التدريب على التحمل
اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارة   (19 بار دانلود)
اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارة
عوامل اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة   (20 بار دانلود)
عوامل اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
علم الحركة الهيكلي- الفصل 12   (33 بار دانلود)
الفصل 12: الجذع والعمود الفقري
علم الحركة الهيكلي- الفصل 11   (28 بار دانلود)
الفصل 11: مفاصل الكاحل والقدم
علم الحركة الهيكلي- الفصل 10   (17 بار دانلود)
الفصل 10: مفصل الركبة
علم الحركة الهيكلي- الفصل 9   (25 بار دانلود)
الفصل 9: مفصل الورك والحوض
علم الحركة الهيكلي- الفصل 7   (30 بار دانلود)
الفصل 7: مفاصل الرسغ واليد
علم الحركة الهيكلي- الفصل 6   (25 بار دانلود)
الفصل 6: المفاصل الكوع والراديو الزندي
علم الحركة الهيكلي- الفصل 5   (21 بار دانلود)
الفصل 5: مفصل الكتف
علم الحركة الهيكلي- الفصل 4   (23 بار دانلود)
الفصل 4: حزام الكتف
علم الحركة الهيكلي- الفصل 2   (25 بار دانلود)
الفصل 2: أساسيات العصبية العضلية
علم الحركة الهيكلي- الفصل 1   (28 بار دانلود)
الفصل 1: أسس علم الحركة الهيكلي
مبادئ التدريب   (30 بار دانلود)
مبادئ التدريب
الاحماء   (37 بار دانلود)
الاحماء
کتاب توسعه سرعت   (49 بار دانلود)
کتاب توسعه سرعت ویژه مقاطع تکمیلی رشته فیزیولوژی ورزشی
آسیب شناسی- آرنج تنیس بازان   (46 بار دانلود)
پاورپوینت مبحث آرنج تنیس بازان
تمرینات توانبخشی مفصل شانه   (62 بار دانلود)
تمرینات توسعه ROM فعال و غیر فعال مفصل شانه
آناتومی مفصل زانو   (39 بار دانلود)
عضلات مچ دست و انگشتان   (43 بار دانلود)
عضلات ناحیه ساق پا   (40 بار دانلود)
عضلات مفصل زانو   (57 بار دانلود)
عضلات مفصل ران و لگن 2   (47 بار دانلود)
عضلات مفصل ران و لگن 1   (51 بار دانلود)
عضلات مفصل ران و زانو   (45 بار دانلود)
ویدئو تمرینات توانبخشی شکستگی ترقوه   (53 بار دانلود)
ویدئو شماره 2
ویدئو آموزشی در رفتگی AC   (34 بار دانلود)
ویدئو شماره 1
آسیب شناسی- در رفتگی مفصل AC و SC   (50 بار دانلود)
توانبخشی AC و SC
آسیب شناسی- شکستگی ترقوه   (61 بار دانلود)
توانبخشی شکستگی ترقوه
اسلاید درس آسیب شناسی. مبحث توانبخشی   (79 بار دانلود)
توانبخشی بی ثباتی شانه، آرنج تنیسورها، منیسک زانو و اسپرین مچ پا
اقدامات درمانی برای پیچ خوردگی مچ پا   (53 بار دانلود)
گرما و سرما درمانی در اسپرین مچ پا
درمان اسپرین مچ پا   (54 بار دانلود)
اقدامات درمانی اسپرین و استرین
توانبخشی مربوط به پیچ خوردگی مچ پا   (55 بار دانلود)
فیلم آموزشی مربوط به توانبخشی پیچ خوردگی مچ پا
کمک های اولیه در اسپرین و استرین   (51 بار دانلود)
اقدامات اولیه در مواجهه با اسپرین و استرین
کرامپ عضلانی   (43 بار دانلود)
مکانیسم ایجاد کرامپ عضلانی
نمونه بانداژ مچ پا   (64 بار دانلود)
نحوه بانداژ کردن مچ پا
تمرینات دوم توانبخشی اسپرین مچ پا   (58 بار دانلود)
نمونه دوم تمرینات توانبخشی اسپرین مچ پا
تمرینات توانبخشی اسپرین مچ پا   (54 بار دانلود)
نمونه تمرینات برای توانبخشی اسپرین مچ پا
دایره المعارف حرکات مقاومتی   (64 بار دانلود)
آموزش حرکات بدنسازی
درس بیست و یکم Word   (71 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس بیستم Word   (76 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس نوزدهم Word   (76 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس هجدهم Word   (65 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس هفدهم Word   (76 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس شانزدهم Word   (73 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس پانزدهم Word   (75 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس چهاردهم Word   (70 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس سیزدهم Word   (80 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس دوازدهم Word   (65 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس یازدهم Word   (102 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس دهم Word   (60 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس نهم Word   (88 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس هشتم Word   (72 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس هفتم Word   (82 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس ششم Word   (96 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس پنجم Word   (108 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس چهارم Word   (86 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس سوم Word   (101 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس دوم Word   (96 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
درس اول Word   (67 بار دانلود)
مدرس: مهندس مسعود رحمانیان
منبع آزمون درس آسیب شناسی ورزشی ترم تابستان 1402   (198 بار دانلود)
منبع آزمون درس آسیب شناسی ورزشی ترم تابستان 1402
Orthopaedic Rehabilitation of the Athlete   (214 بار دانلود)
فایل کتاب توانبخشی ورزشکاران
اسلایدهای درس آسیب شناسی کارشناسی   (339 بار دانلود)
فایل PDF فصل دوازدهم حرکت شناسی   (268 بار دانلود)
فایل PDF فصل یازدهم حرکت شناسی   (247 بار دانلود)
فایل PDF فصل دهم حرکت شناسی   (243 بار دانلود)
فایل PDF فصل نهم حرکت شناسی   (293 بار دانلود)
فایل PDF فصل هفتم حرکت شناسی   (246 بار دانلود)
فایل PDF فصل ششم حرکت شناسی   (231 بار دانلود)
فایل PDF فصل پنجم حرکت شناسی   (226 بار دانلود)
فایل PDF فصل چهارم حرکت شناسی   (184 بار دانلود)
فایل PDF فصل دوم حرکت شناسی   (202 بار دانلود)
فایل PDF فصل اول حرکت شناسی   (294 بار دانلود)
فایل کیفیت آب استخر   (218 بار دانلود)
اسلاید قوانین و ضوابط رشته شنا   (248 بار دانلود)
اسلاید های درس ورزش و معلولین   (238 بار دانلود)
اسلاید خستگی و ریکاوری 6.10.1401   (204 بار دانلود)
تمرین مقاومتی کودکان و نوجوانان- کتاب اکسفورد   (183 بار دانلود)
تمرین مقاومتی کودکان و نوجوانان   (187 بار دانلود)
اسلاید تمرین مقاومتی کودکان و نوجوانان- کتاب بومپا
اسلایدهای کتاب آکسفورد 6.10.1401   (193 بار دانلود)
فایل فیزیولوژی کودکان و نوجوانان
فایل تجزیه و تحلیل نیازهای ورزشکار   (209 بار دانلود)
کتاب خستگی و ریکاوری   (267 بار دانلود)
کتاب خستگی و ریکاوری
پاورپوینت آسیب شانه، آرنج، مچ دست، لگن، زانو و مچ پا   (399 بار دانلود)
آزمون های آسیب شناسی   (385 بار دانلود)
کتاب Developing Speed   (715 بار دانلود)
فایل کتاب دایره المعارف حرکات بدنسازی   (467 بار دانلود)
پاورپوینت آموزش حرکات مقاومتی   (378 بار دانلود)
پاورپوینت توانبخشی و پیشگیری از آسیب های ورزشی   (425 بار دانلود)
فیلم آموزشی استئوآرتریت   (307 بار دانلود)
فیلم آموزشی OCD   (346 بار دانلود)
فیلم انواع شکستگی استخوان 2   (328 بار دانلود)
مربوط به جلسه درسی آسیب شناسی ورزشی مورخ 18.11.1400
فیلم انواع شکستگی استخوان 1   (255 بار دانلود)
مربوط به جلسه اول تدریس آسیب شناسی ورزشی 18.11.1400
سازگاری به تمرینات استقامتی   (434 بار دانلود)
متابولیسم در حین فعالیت های ورزشی   (363 بار دانلود)
فیزیولوژی ورزشی محیط های مرتفع   (379 بار دانلود)
فیزیولوژی محیط های مرتفع و تمرین
تمرین و محیط   (397 بار دانلود)
تمرین در شرایط محیطی گرم و سرد
فیزیولوژی تمرین (فصل هشتم)   (438 بار دانلود)
ترکیب بدن (قصل ششم)   (305 بار دانلود)
ترکیب بدن (قصل ششم)   (362 بار دانلود)
ترکیب بدن (قصل ششم)   (387 بار دانلود)
پاورپوینت مبحث آسیب شناسی (مفاصل مختلف)   (421 بار دانلود)
Science and application of high-intensity interval training : solutions to the programming   (483 بار دانلود)
کتاب علم و عمل تمرینات HIIT
فیزیولوژی سیستم تنفسی (فصل پنجم)   (391 بار دانلود)
پاورپوینت مبحث تمرینات مقاومتی کودکان و نوجوانان کتاب Oxford   (387 بار دانلود)
تمرین مقاومتی کودکان کتاب Oxford
پاورپوینت مبحث تمرین مقاومتی در کودکان و نوجوانان   (415 بار دانلود)
پاورپوینت مبحث تمرینات مقاومتی در کودکان و نوجوانان کتاب Conditioning
اسلایدهای مبحث سرعت. کتاب اکسفورد   (399 بار دانلود)
سرعت در دوران رشد
پاورپوینت مبحث تمرینات سرعت. کتاب آماده سازی ورزشکاران جوان   (385 بار دانلود)
تمرینات سرعتی ورزشکاران جوان
Varus Stress Test of the Knee⎟Lateral Collateral Ligament   (405 بار دانلود)
آزمون واروس برای LCL
Valgus Stress Test of the Knee⎟Medial Collateral Ligament   (421 بار دانلود)
آزمون والگوس لیگامنت MCL
Anterior Drawer Test of the Ankle   (303 بار دانلود)
تست کشویی قدامی مفصل مچ پا
فیزیولوزی غدد درون ریز (فصل چهارم)   (356 بار دانلود)
فیزیولوژی متابولیسم (فصل دوم)   (518 بار دانلود)
متابولیسم
فیزیولوژی عضله اسکلتی (فصل اول)   (435 بار دانلود)
مبحث عضلات اسکلتی
اسلایدهای آسیب شناسی   (516 بار دانلود)
مبحث مفاصل اندام فوقانی، تحتانی و تنه
Speed and agility training for children   (478 بار دانلود)
Physiology of Sport and Exercise   (442 بار دانلود)
Physiology of Sport and Exercise
کتاب زمان بندی ورزش   (1126 بار دانلود)
Periodization Training for Sports
Conditioning Young Athletes   (2146 بار دانلود)
Conditioning Young Athletes
Oxford Textbook of Children   (548 بار دانلود)
Oxford Textbook of Children’s Sport and Exercise Medicine
The Routledge Handbook of Youth Physical Activity   (496 بار دانلود)
The Routledge Handbook of Youth Physical Activity
فصل یازدهم درس حرکت شناسی   (627 بار دانلود)
مفصل مچ پا
فیلم درس ورزش 1- تمرینات مقاومتی ناحیه سینه.20.2.1400   (465 بار دانلود)
پاورپوینت آموزش حرکات مقاومتی ناحیه سینه 20.2.1400   (585 بار دانلود)
نمرات امتحان میان ترم اول درس ورزش 1 در تاریخ 13.2.1400   (489 بار دانلود)
فیلم درس ورزش 1 جلسه 30.1.1400   (426 بار دانلود)
مباحث: عضلات مفصل مچ پا و تنه
فیلم درس ورزش 1 جلسه 6.2.1400   (464 بار دانلود)
آموزش حرکات بدنسازی مربوط به ناحیه شکم
فصل دوازدهم حرکت شناسی   (533 بار دانلود)
فصل یازدهم حرکت شناسی   (527 بار دانلود)
فیلم دوره مربیگری ماساژ ورزشی 8.2.1400   (539 بار دانلود)
گرم کردن. 18.12.99   (475 بار دانلود)
مکانیسم های گرم کردن
گرم کردن. 18.12.99   (520 بار دانلود)
مکانیسم های گرم کردن
فیلم تمرین مقاومتی. بخش سوم 12.12.99   (468 بار دانلود)
اهداف تمرین، مقدمات قبل از طرهحی تمرین و متغیرهای تمرین
فیلم مبحث گرم کردن 21.10.99   (498 بار دانلود)
مبحث Raise و Activate
فیلم تمرین مقاومتی. بخش دوم   (493 بار دانلود)
سازگاری سیستم قلبی، اندوکراین و بافت همبند
فیلم تمرین مقاومتی. بخش اول   (462 بار دانلود)
سازگاری در سیستم های عصبی و عضلانی
سیستم اسکلتی و مفصلی   (537 بار دانلود)
پاورپوینت مبحث سیستم اسکلتی و مفصلی
پاورپوینت نهایی مبحث گرم کردن RAMP   (602 بار دانلود)
محتوا: مباحث مربوط به گرم کردن با پروتکل RAMP
فیلم جلسه درس آسیب شناسی- مبحث زانو مورخه 14/10/99   (488 بار دانلود)
محتوا: آسیب لیگامنت های زانو
فیلم جلسه درس بدنسازی ویژه- رشته والیبال 18.10.99   (604 بار دانلود)
محتوا: بدنسازی رشته والیبال
فیلم جلسه درس آسیب شناسی مورخه 7.10.99   (499 بار دانلود)
محتوا: دررفتگی آرنج، شکستگی ریدیوس و دررفتگی MCP شست
فیلم جلسه درس بدنسازی ویژه- مبحث فوتبال 1.10.99   (533 بار دانلود)
محتوا:
فیلم جلسه درس بدنسازی ویژه- بسکتبال 11.10.99   (492 بار دانلود)
محتوا: بدنسازی ویژه بسکتبال
فیلم جلسه درس آسیب شناسی مورخه 9.10.99   (506 بار دانلود)
محتوا: اسپرین مچ پا و شین اسپلینت
فیلم کلاس فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان. تمرین هوازی. 8.10.99   (561 بار دانلود)
تمرین هوازی برای کودکان و نوجوانان
فیلم جلسه درس طراحی تمرین- گرم کردن. 4.10.99   (566 بار دانلود)
محتوا: مبحث RAMP و شروع بحث Raise در گرم کردن
تکلیف تجزیه و تحلیل نیازهای رشته های ورزشی   (513 بار دانلود)
پاورپوینت فصل دوم کتاب NSCA   (527 بار دانلود)
محتوا: ارزیابی ورزشکاران
فایل فصل دوم کتاب NSCA   (632 بار دانلود)
ارزیابی ورزشکاران
فیلم جلسه دوم کلاس. تجزیه و تحلیل نیازها. 23.9.99   (490 بار دانلود)
محتوا: تجزیه و تحلیل نیازهای ورزش و ورزشکار
فایل فصل اول کتاب NSCA   (575 بار دانلود)
محتوا: تجزیه و تحلیل نیازهای ورزش و ورزشکار
پاورپوینت فصل اول کتاب NSCA   (550 بار دانلود)
محتوا: تجزیه و تحلیل نیازهای ورزش و ورزشکار به منظور طراحی تمرین
فیلم جلسه سوم کلاس. تجزیه و تحلیل نیازها. 30.9.99   (528 بار دانلود)
محتوا: کاربرگ تجزیه و تحلیل و شروع بحث ارزیابی و آزمون های ورزشی
فیلم درس طراحی تمرین. مبحث گرم کردن 2.10.99   (552 بار دانلود)
مبحث RAMP
فیلم جلسه درس آسیب شناسی مورخه 30.9.99   (482 بار دانلود)
مباحث: آسیب اعصاب دست، آسیب آرنج گلف بازان و الکرنون بورسیتیز
فیلم درس طراحی تمرین. مبحث گرم کردن. 27.9.99   (450 بار دانلود)
مبحث گرم کردن. 27.9.99
فیلم درس طراحی تمرین. مبحث گرم کردن. 25.9.99   (459 بار دانلود)
مبحث گرم کردن. 25.9.99
فیلم کلاس بدنسازی ویژه- بخش فوتبال   (522 بار دانلود)
کلاس 24/9/99
فیلم کلاس فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان   (489 بار دانلود)
جلسه کلاسی 24/9/99
Strength Training for Children and Adolescents   (509 بار دانلود)
Strength and Conditioning   (4177 بار دانلود)
Strength and Conditioning
The Routledge Handbook of Youth Physical Activity   (787 بار دانلود)
Youth Physical Activity
فیلم آموزشی آسیب شناسی. 9.9.99   (419 بار دانلود)
آسیب عصب فوق خاری، عصب زیر بغلی، عصب سینه ای و پارگی عضله سینه ای بزرگ و دوسر بازویی
فیلم جلسه آزمون های آسیب شناسی 25.8.99   (421 بار دانلود)
آزمون های آسیب شناسی
مانور کشویی قدامی زانو   (512 بار دانلود)
فیلم لیگامنت های زانو   (578 بار دانلود)
مانور تشخیص در رفتگی مفصل AC   (429 بار دانلود)
عمل جراحی AC   (547 بار دانلود)
آزمون مک موری   (456 بار دانلود)
مانور لاچمن   (446 بار دانلود)
محاسبه شدت مناسب تمرين استقامتي   (522 بار دانلود)
محاسبه شدت مناسب تمرين استقامتي
فايل محاسبه 1RM غير مستقيم   (511 بار دانلود)
فايل محاسيه 1RM
فیلم جلسه درس مجازی آسیب شناسی. مفصل شانه   (431 بار دانلود)
جلسه درسی 2/9/99
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل دهم 26.03.99   (720 بار دانلود)
ادامه مفصل ران و زانو
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل نهم 25.03.99   (715 بار دانلود)
فیلم فصل نهم (مفصل ران)
فايل فصل دهم حركت شناسي به روز شده 25.03.99   (877 بار دانلود)
فايل فصل نهم حركت شناسي به روز شده 25.03.99   (558 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی. تمرینات سرعت 30.02.99   (557 بار دانلود)
فصل نهم- تمرین سرعت
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل هفتم نهایی 28.02.99   (646 بار دانلود)
فیلم جلسه مجازی حرکت شناسی مفصل مچ و انگشتان نهایی
فیلم جلسه درس مجازی. تمرینات چابکی 23.02.99   (660 بار دانلود)
فايل فصل هفتم حركت شناسي به روز شده 21.02.99   (580 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل هفتم 21.02.99   (803 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل ششم 14.02.99   (711 بار دانلود)
فايل فصل ششم حركت شناسي به روز شده 14.02.99   (576 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی. تمرینات استقامتی 9.2.99   (552 بار دانلود)
فیلم کلاس مجازی تمرین استقامتی مورخه 9.2.99
فیلم جلسه درس مجازی طراحی تمرین. تمرینات استقامتی 2.2.99   (566 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی طراحی تمرین. تمرینات استقامتی 2.2.99
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل پنجم 31.01.99   (762 بار دانلود)
فصل پنجم حرکت شناسی
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل چهارم 31.01.99   (817 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل چهارم و ابتدای فصل پنجم
فايل فصل پنجم حركت شناسي به روز شده 31.01.99   (732 بار دانلود)
فایل فصل پنجم 31.01.99
فايل فصل چهارم حركت شناسي به روز شده 31.01.99   (709 بار دانلود)
فايل فصل چهارم حركت شناسي 31.01.99
فايل فصل اول حركت شناسي به روز شده 30.01.99   (641 بار دانلود)
فايل فصل اول حركت شناسي به روز شده 30.01.99
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل اول   (1045 بار دانلود)
فیلم درس مجازی حركت شناسي. فصل اول
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل دوم   (839 بار دانلود)
فيلم فصل دوم حركت شناسي- مباني عصبي عضلاني
فصل دوم حركت شناسي به روز شده 29.01.99   (667 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی تمرین توان. بخش دوم 26.01.99   (558 بار دانلود)
فیلم کلاس درس مجازی تمرین توان. بخش دوم 26.01.99
فیلم جلسه درس مجازی تمرین توان. بخش اول 26.01.99   (610 بار دانلود)
فیلم کلاس مجازی تمرین توان مورخه 26.01.99. بخش اول
فایل محاسبه متغیرهای تمرین   (519 بار دانلود)
فایل پاورپوینت 101 تست   (618 بار دانلود)
پاورپوینت 101 آزمون آمادگی جسمانی
فایل رشته های ورزش 2   (2311 بار دانلود)
فایل رشته های ورزش 1   (642 بار دانلود)
اسلاید مبحث بیولوژیکی توان   (632 بار دانلود)
مقاله 2 مباحث بیولوژیکی توان   (1112 بار دانلود)
مقالات تکمیل مباحث توان
مقاله 1 مباحث بیولوژیکی توان   (952 بار دانلود)
ویژه مباحث توان
فایل برنامه ریزی تمرین   (776 بار دانلود)
فایل برنامه نویسی تمرین
فایل تمرینات core   (784 بار دانلود)
حرکات تمرینی Core
فایل تمرینات کتل بال   (838 بار دانلود)
حرکات تمرینی با کتل بال
فایل تمرینات الاستیک   (776 بار دانلود)
حرکات تمرین الاستیک
فایل تمرینات پلایومتریک   (743 بار دانلود)
تصویر و اجرای حرکات پلایومتریک
فایل تمرینات پلانک   (759 بار دانلود)
نمونه تصویر حرکات پلانک
فایل تمرینات مقاومتی با وزنه   (869 بار دانلود)
حرکات تمرینی با وزنه
فایل رضایت نامه و معرفی به پزشک قبل از طراحی تمرین   (4286 بار دانلود)
فایل رضایت نامه و سایر اطلاعات اولیه قبل از طراحی تمرین
فایل جمع آوری اطلاعات فردی، PARQ، اطلاعات آنتروپومتریکی و غیره   (685 بار دانلود)
فایل ارزیابی قبل از طراحی تمرین
مقالات مربوط به مبحث گرم کردن   (810 بار دانلود)
گرم کردن
جزوه کمک درسی حقوق ورزشی   (789 بار دانلود)
فعالیت بدنی نوجوانان   (718 بار دانلود)
EXERCISE FOR YOUTH
آماده سازی ورزشکاران جوان   (743 بار دانلود)
conditioning of young athlete
نوتوانی ورزشکاران آسیب دیده   (748 بار دانلود)
Orthopaedic Rehab of the Athlete
آسیب اپی کندیل های آرنج   (730 بار دانلود)
Epicondylitis
نوتوانی فتق دیسک   (622 بار دانلود)
Herniated Lumbar Disc
نوتوانی مینیسک زانو   (760 بار دانلود)
Meniscus Injuries
تمرین در محیط سرد   (610 بار دانلود)
THERMOREGULATION and EXERCISE in COLD ENVIRONMENTS
فعالیت بدنی و آلودگی هوا   (596 بار دانلود)
Physical Activity and Air Pollution Exposure
فیزیولوژی ورزشی محیط پیشرفته   (723 بار دانلود)
فعالیت بدنی و دوران رشد   (1525 بار دانلود)
Growth and maturation
ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی 101   (758 بار دانلود)
101 evaluation test
آسیب شناسی 1   (794 بار دانلود)
Sport injuries
بی ثباتی قدامی مفصل شانه   (714 بار دانلود)
Anterior Shoulder Instability
اسپرین و استریت ستون مهره های کمری   (686 بار دانلود)
Lumbar Spine Strains and Sprains
اسپرین مفصل ران و لگن   (763 بار دانلود)
Muscle Strains about the Hip and Thigh
تمرین در محیط گرم   (798 بار دانلود)
Temperature Regulation
تمرین و ارتفاع   (838 بار دانلود)
Exercise at Altitude
پرواز زدگی   (588 بار دانلود)
Managing jet lag
تمرین ویژه قدرت   (968 بار دانلود)
فصل یازدهم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (968 بار دانلود)
Training Integration and Periodization
فصل دهم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (687 بار دانلود)
Balance and Stability Training
فصل نهم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (773 بار دانلود)
Speed Training
فصل هشتم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (907 بار دانلود)
Agility Training
فصل هفتم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (763 بار دانلود)
Endurance Training
فصل ششم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (641 بار دانلود)
Anaerobic Conditioning
فصل پنجم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (807 بار دانلود)
Power Training
فصل چهارم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (726 بار دانلود)
Resistance Training
فصل سوم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (676 بار دانلود)
Dynamic Warm-Up
فصل دوم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (663 بار دانلود)
Athlete Testing and Program Evaluation
فصل اول برنامه ریزی و طراحی تمرین   (1683 بار دانلود)
Athlete Needs Analysis
فصل سیزدهم حرکت شناسی   (778 بار دانلود)
Muscular Analysis of Trunk and Lower Extremity Exercises
فصل دوازدهم حرکت شناسی   (767 بار دانلود)
The Trunk and Spinal Column
فصل یازدهم حرکت شناسی   (707 بار دانلود)
The Ankle Joint
فصل دهم حرکت شناسی   (670 بار دانلود)
The Knee Joint
فصل هشتم حرکت شناسی   (705 بار دانلود)
Muscular Analysis of Upper Extremity Exercises
فصل نهم حرکت شناسی   (713 بار دانلود)
The Hip and pelvic Joint
فصل هفتم حرکت شناسی   (705 بار دانلود)
The Wrist and Hand Joints
فصل ششم حرکت شناسی   (672 بار دانلود)
The Elbow and Radioulnar Joints
فصل پنجم حرکت شناسی   (881 بار دانلود)
The Shoulder Joint
فصل چهارم حرکت شناسی   (1116 بار دانلود)
The Shoulder Girdle
فصل سوم حرکت شناسی   (853 بار دانلود)
Basic Biomechanical Factors & Concepts
فصل دوم حرکت شناسی   (866 بار دانلود)
Neuromuscular Fundamentals
فصل اول حرکت شناسی   (1214 بار دانلود)
Foundations of Structural Kinesiology

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ورزش 1   (147 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
آسیب شناسی ورزشی   (237 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
بدنسازی رشته های تیمی   (224 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی   (140 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
اصول و روش شناسی تمرین   (234 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان   (233 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
حقوق و اخلاق در ورزش   (159 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
حرکت شناسی ورزشی   (218 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی   (230 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
توسعه عوامل آمادگی جسمانی   (195 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
برنامه ریزی پیشرفته قدرت و استقامت   (232 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- اتاق 217
m.avandi@semnan.ac.ir
982331532184

فرم تماس