سیدمحسن آوندی

درباره من

دکتر سیدمحسن آوندی
image

استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه سمنان را به عنوان بورسیه از سال 1388 آغاز کرده و در مقطع کارشناسی علوم ورزشی به تدریس دروس نظری و عملی پرداختم. در سال 1392 بعد از اتمام تحصیل به صورت تمام وقت فعالیت خود در دانشگاه سمنان را ادامه و تا به حال راهنمایی 25 پایان نامه و مشاوره 17 پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی را انجام داده ام. در حال حاضر مشغول فعالیت در حوزه برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی هستم...

محقق گوگل

(1399/11/5)

استنادات

95

h-index

4

i10-index

1

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1399/11/5)

استنادات

13

مقالات

9

h-index

2

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی علوم ورزشی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فارغ التحصیل در رشته علوم ورزشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

1383-1386

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه تاثیر تمرینات پلایومتریک روی سطوح ماسه ای و سخت بر قدرت و توان عضلانی اندام تحتانی

1387-1392

دکترای فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

عنوان رساله دکتری: مقایسه تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی متوسط بر سنتز پروتئین گیرنده ملانوکورتینی 1 مونوسیت ها و سطوح پلاسمایی α-MSH،TNF-α و IL-10

تجارب

1396- ادامه دارد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1393-1396

مدیر گروه علوم ورزشی

دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی

1391

فرصت مطالعاتی دوره دکتری

دانشگاه مونیخ- آلمان

فرصت مطالعاتی دوره دکتری

مهارت ها

مربی بدنساز و آمادگی جسمانی

اولویت های پژوهشی

فعالیت بدنی و کنترل وزن

فعالیت بدنی و دیابت

طراحی تمرین

تمرین مقاومتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی IL-17زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2020)
9311297002, ^سیدمحسن آوندی*
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص سوپراکسیددیسموتاز بیماران دیابت نوع2
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(2019)
9311298007, ^سیدمحسن آوندی*, معصومه اخلاقی
تأثیر هشت هفته تمرین هم‏زمان بر سطوح پلاسمایی NRF2 در مردان جوان
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(2019)
9411297005, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس
تأثیر طولانی‌مدت تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل بر شاخص مالون دی آلدئید و ترکیب بدن بیماران دیابت نوع 2
کومش(2019)
9311298007, ^سیدمحسن آوندی*
تأثیر تمرین پرانایاما در سه ماهه سوم بارداری بر سطوح سرمی کورتیزول و سطوح فشار خون زنان باردار
زنان، مامایی و نازایی ایران(2018)
9411294006, ^سیدمحسن آوندی*, صدیقه اسماعیل زاده
تاثیرهشت هفته تمرینیوگابر سطوح سرمیBDNFزنان مبتلا به مولتیپلاسکلروزیس
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(2018)
9311297009, ^سیدمحسن آوندی*, ^محسن ابراهیمی
تاثیر هشت هفته تمرین هم زمان با مکمل دهی ال_آرژنین بر8-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند
علوم زیستی ورزشی(2018)
^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی, 9311298003
تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مکمل دهی سیر بر سطوح سرمی ادیپونکتین زنان دارای اضافه وزن
فصلنامه گیاهان دارویی(2017)
9111295004, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع 2
کومش(2017)
9311298007, ^سیدمحسن آوندی*, 9311297001, 9311297005
The effects of eight week yoga training on serum levels of Dehydroepiandrestrone sulfate and prolactin in women with multiple sclerosis
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2017)
^سیدمحسن آوندی*, 9128040021, ^محسن ابراهیمی
بررسی تأثیر مداخله هشت‌هفته‌ای تمرینات اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(2017)
9411294009, ^سیدمحسن آوندی*, ^محسن ابراهیمی
تاثیر ترکیبی هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر WHR، ترکیب بدن و توده بدن زنان چاق
کومش(2017)
9128040026, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست ماهر
کومش(2017)
فرشته احمدآبادی, ^سیدمحسن آوندی*, عاطفه امینیان فر
Comparison the Effects of Short and Long-Term Static Warm Up on Balance Indices and Motor Performance in Gymnast Athletes
Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies(2016)
فرشته احمد آبادی*, ^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
تاثیر چهار هفته برنامه گرم کردن پویا بر شاخص های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2016)
9211297016, ^سیدمحسن آوندی*
Acute versus Chronic dynamic warm-up on balance and balance the vault performance in skilled gymnast
(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
تاثیر حاد پروتکل های مختلف گرم کردن بر تعادل ایستا، پویا و عملکرد بالانس شلاقی در دختران ژیمناست ماهر
(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر برخی شاخص¬های سرمی آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی
(2015)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
Comparison the effects of acute and long-term static and dynamic warm-up protocols on fitness and motor performance in skilled female Gymnast
International Journal of Sport Studies(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
اثر مصرف کوآنزیم کیو 10 متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی بر غلظت سرمی ا اس تی و کوفتگی تاخیری دانشجویان پسر ورزشکار
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی(2015)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
Acute Effect of Different Warm-up Protocols on Anaerobic Power, 20- meters Sprint and Balanced vault Performance in Female Gymnasts
International Journal of Sport Studies(2015)
^سیدمحسن آوندی, عاطفه امینیان فر
Acute effect of different warm-up stretch protocols on vertical jump performance in volleyball players
International Journal of Sport Studies(2014)
^روح اله حق شناس, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته پیاده روی نوردیک بر سطوح سرمی لیپو پروتئین کم چگالی و با چگالی بالا در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9412294002*, ^سیدمحسن آوندی, هدی عبدی حمزه کلائی
تأثیر هشت هفته مکمل دهی ال_آرژنین بر سطوح پروتئین تام پلاسمایی مردان سالمند
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411297005*, ^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
بررسی تغییرات شاخص توده بدن و سطوح فشار خون در سه ماهه سوم بارداری پس از شش هفته تمرین یوگا پرانایاما
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411294006*, ^سیدمحسن آوندی, صدیقه اسماعیل زاده
تأثیر هشت هفته پیاده روی نوردیک بر سطوح هموگلبین گلیکوزیله در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9412294002*, ^سیدمحسن آوندی, هدی عبدی حمزه کلائی
تأثیر هشت هفته تمرین هم زمان بر سطوح پروتئین تام پلاسمایی مردان سالمند
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411297005*, ^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص آنتی‎اکسیدانی بیماران دیابت نوع 2
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298007*, ^سیدمحسن آوندی
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با الگوی استراحتی متفاوت بر حداکثر قدرت بیشینه در مردان کشتی‌گیر ماهر
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298004*, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر تغییرات سه ایمونوگلوبولین اصلی, IgA ,IgG IgM و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در کاراته کاران نخبه
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298006*, ^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی, عاطفه اسلامی زاده
مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین یوگا آسانا و پرانایاما در سه ماهه سوم بارداری بر وضعیت اضطراب حالتی و صفتی زنان باردار
همایش ملی علوم ورزشی زنان(2017-03-09)
^سیدمحسن آوندی*, صدیقه اسماعیل زاده, 9411294006
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر ترکیب بدن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت(2016-12-27)
9311297002*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر انعطاف‌پذیری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت(2016-12-27)
9311297009*, ^سیدمحسن آوندی, ^محسن ابراهیمی
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با الگوی استراحتی متفاوت بر حجم عضلانی در مردان کشتی‌گیر ماهر
دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2016-12-15)
9311298004*, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته تمرین الاستیک بر ترکیب بدن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2016-12-15)
9311297002*, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر GPX و فشارخون مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
9311298003, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر SOD مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاورهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
9311298003, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم
نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2016-03-09)
9211297012, ^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های سندروم متابولیک در زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, نبی اله اصغری زاده, ^محسن ابراهیمی
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا (HIIT) و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص توده بدن زنان میان سال فعال
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, ^محسن ابراهیمی
تاثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر ترکیب بدن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, عباس پاکدل, ^روح اله حق شناس
تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, نبی اله اصغری زاده, ^محسن ابراهیمی
تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای شدید به همراه مکمل دهی زنجبیل بر ترکیب بدن در زنان چاق
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
تاثیر حاد پروتکل های مختلف گرم کردن بر عملکرد بالانس شلاقی روی خرک در دختران ژیمناست
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم کیو 10 بر برخی شاخص های آسیب سلولی سرم متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
مقایسۀ تأثیر 8 هفته تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین ها در مردان هایپرلیپیدمیک
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
مقایسه ی اثر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مکمل دهی سیر بر شاخص¬های آنتروپومتریک دانشجویان دختر دارای اضافه وزن
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
مقایسۀ تأثیر تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین ها در مردان هایپرلیپیدمیک
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
مقایسۀ تأثیر 4 هفته تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح آنزیم ای کبدی در مردان هایپرلیپیدمیک
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز و کوفتگی عضلانی تأخیری دانشجویان پسر ورزشکار
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی(2014-03-04)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تاثير مصرف حاد مكمل Q10 بر برخي شاخص هاي فشار اكسايشي متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
چنگيزي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كوتاه مدت پروتكل هاي گرم كردن متفاوت بر عملكرد توان بي هوازي، دوي سرعت و چابكي بازيكنان فوتسال
طالب بيدختي ايمان(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير 8 هفته تمرين همزمان تداومي و تناوبي به همراه تمرين مقاومتي بر نيمرخ ليپيدي و آنزيم هاي آمينوترانسفراز (AST, ALT) در مردان داراي هايپرليپدمي
كشاورز امين(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين استقامتي بر حجم و ظرفيت ريوي (SEV1, FVC, SEV1/FVC) مردان سيگاري
عنايت جزي منصور(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر 5 هفته تمرين مقاومتي دايره اي به همراه مكمل دهي سير بر سطوح سرمي آديپونكتين دانشجويان دختر داراي اضافه وزن
حميدنژاد زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر حاد و طولاني مدت دو پروتكل گرم كردن ايستا و پويا بر عملكرد جسماني و حركتي دختران ژيمناست نيمه ماهر
احمدآبادي فرشته(تاریخ دفاع: 1394/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شش هفته تمرين تناوبي شديد شنا (HIIT) و مصرف مكمل زنجبيل بر پراكسيداسيون چربي و سطوح سرمي GPX در زنان ميانسال فعال
بندلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح BDNF، شاخص¬هاي سندروم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
ميرزا علي پگاه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح دهيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و پرولاكتين سرم، خستگي، تعادل و استقامت عضلاني در زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
حيدريان اكرم(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوحIL-10 ، IL-6 و TNF-? سرمي و تركيب بدن زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
مداح الهام(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل¬دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر سطوح IL-6، IL-10 و TNF-? پلاسمايي و تركيب بدن در زنان داراي اضافه وزن
معدني پوران(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل-دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر عوامل همورئولوژيكي در زنان داراي اضافه وزن
صياد شيما(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي تك و چند مفصله بر سطوح پلاسمايي MGF و مايوژنين در زنان واليباليست
رستمي ابوسعيدي عبيد(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير مكمل دهي كوتاه مدت زنجبيل در دوره كاهش وزن سريع بر سطوح پلاسمايي GPX، SOD، MDA و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني مردان كشتي گير
ميرزائي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پاسخ برخي عوامل تحريكي و مهاري رشد عضلاني به هشت هفته تمرين مقاومتي تك و چند مفصله در واليباليست ها
شهابي حورا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل¬دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر برخي فاكتورهاي آنتي اكسيداني پلاسما و WHR در زنان داراي اضافه وزن
ميرحسيني سيده مطهره(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي و مصرف مكمل زنجبيل بر برخي شاخص‌هاي آنتي اكسيداني و استرس اكسايشي در بيماران ديابت نوع 2
محمدي حمزه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل ال_آرژنين بر 8_isoPGF2? و SOD و GPx و CAT در مردان سالمند
جليلي سيده نازنين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي و مصرف مكمل زنجبيل بر برخي شاخص‌هاي التهابي در بيماران ديابت نوع 2
گويا مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي بر سطوح سرمي مايونكتين و حساسيت انسولين در بيماران ديابت نوع2
جمشيدي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي BDNF و استقامت عضلاني و تعادل ايستا زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
سعدي زاده سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي IL-17 و تركيب بدن زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
زاهدي مرجانه(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كوركومين بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولين¬هاي سرم (IgA، IgG و IgM) و پاسخ هورمون¬هاي تستوسترون و كورتيزول متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
كاظمي نسب سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بالستيك با الگوي استراحتي متفاوت بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني در مردان كشتي گيران ماهر
حسيني كارنامي سيد جعفر(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سطوح استراحتي برخي شاخص¬هاي سيستم ايمني شناگران مرد پيشكسوت فعال و غيرفعال
ترحمي محمد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين تناوبي ويژه و تناوبي يكنواخت بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و عملكرد داوران ليگ فوتبال استان البرز
پوركريمان ميثم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير شش هفته تمرين يوگا آسانا و پراناياما در سه ماهه سوم بارداري بر سطوح پلاسمايي كورتيزول، لپتين و مشكلات حين بارداري زنان باردار
عابدي اميري مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مكمل دهي چاي سبز بر سطوح پلاسمايي آميلوئيد بتا در زنان سالمند مبتلا به ديابت نوع 2
دهقان منگابادي حميد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين HIIT به همراه مصرف مكمل شير بر سطوح سرمي نوروپپتيد Y، اشتها و تركيب بدني در زنان چاق
زرينه فريبا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت همزمان تناوبي شديد و مقاومتي با آرايش متفاوت بر سطوح پلاسمايي ميوژنين و كراتين فسفوكيناز بازيكنان بسكتبال
اختر حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هم زمان همراه با مكمل دهي ال_آرژنين بر NRF2 در مردان سالمند
عباسي سولماز(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا و الاستيك بر سطوح MDA وSOD سرمي زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
صادق زاده محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش هاي متفاوت بازگشت به حالت اوليه فعال بين مسابقات كشتي بر پاسخ لاكتات خون و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني مردان كشتي گير ماهر
احمدي جابر(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي متوسط بر پاسخ Bcl-2 و Bax و نسبت آنها به فعاليت وامانده ساز در مردان جوان
پورحبيبي حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت همزمان تناوبي شديد و مقاومتي با آرايش متفاوت بر سطوح پلاسمايي ميوستاتين و كورتيزول بازيكنان بسكتبال
علمداري بهزاد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دو نوع گرم كردن به روش نيرومندسازي پس فعالي (PAP)بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني بازيكنان تكواندو
نقابي قوچان عتيق محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مكمل گيري كوتاه مدت زنجبيل بر سطوح سرمي TNF-? و فاكتورهاي منتخب آمادگي جسماني كشتي گيران نخبه در دوره كاهش وزن سريع
روستائي پاتپه عباس(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير شش هفته تمرين مقاومتي بالستيك با الگوي باردهي متفاوت بر برخي عوامل آمادگي جسماني در نوجوانان فوتباليست
چروند حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي واسپين، مقاومت به انسولين و گلوكز خون در زنان باردار مبتلا به ديابت بارداري
ساريخاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل عناب بر سطوح سرمي آديپونكتين و مقاومت به انسولين در مردان ديابتي نوع 2
آژ مهرداد(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف مكمل پروبيوتيك بر سطوح پلاسمايي فيبرينوژن خون بازيكنان فوتبال متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي و بي هوازي
بدخشان علي رضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي بر سطوح سرمي كلپروتكتين و IL-6 زنان ديابتي نوع 2
علي زاده سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فواصل استراحتي در تمرينالت مقاومتي دايره اي بر حجم و قدرت عضلاني در مردان تمرين كرده
كاظمي زرومي حسين(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي برسطوح پلاسمايي ميلوپراكسيداز در زنان ديابتي نوع 2
مهديه ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شش هفته تمرين مقاومتي فزاينده بر بيان ژن BDNF هيپوكامپ و تغييرات سرمTNF در موش صحرايي ديابتي نوع 2 نر ويستار
امرالهي زهره(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي و سنتي بر سطوح سرمي اديپونكتين با وزن ملكولي بالا و ويژگي هاي آنتروپومتريكي زنان داراي اضافه وزن
وليخاني سارا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مكمل‌ياري اسپيرولينا پلاتنسيس بر مسير RAGs/Rheb/mTORC/S6K در كليه رت‌هاي نر
عيدي زاده حسين(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر گرم كردن پويا و گرم كردن پويا به همراه PAP بر توان عضلاني، چابكي و زمان عكس العمل دختران واليباليست
غفوريان آرزو(تاریخ دفاع: 1398/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين عملكردي شديد كراس فيت (HIFT)و تمرين مقاومتي دايره¬اي بر سطوح سرمي اينترفرون گاما در زنان چاق
جديدي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهنمای NSCA در طراحی تمرین
(2016-01-12)
اصول مصرف کراتین در ورزش و تندرستی
(2015-03-19)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
پاورپوینت نهایی مبحث گرم کردن RAMP   (14 بار دانلود)
محتوا: مباحث مربوط به گرم کردن با پروتکل RAMP
فیلم جلسه درس آسیب شناسی- مبحث زانو مورخه 14/10/99   (23 بار دانلود)
محتوا: آسیب لیگامنت های زانو
فیلم جلسه درس بدنسازی ویژه- رشته والیبال 18.10.99   (22 بار دانلود)
محتوا: بدنسازی رشته والیبال
فیلم جلسه درس آسیب شناسی مورخه 7.10.99   (24 بار دانلود)
محتوا: دررفتگی آرنج، شکستگی ریدیوس و دررفتگی MCP شست
فیلم جلسه درس بدنسازی ویژه- مبحث فوتبال 1.10.99   (25 بار دانلود)
محتوا:
فیلم جلسه درس بدنسازی ویژه- بسکتبال 11.10.99   (24 بار دانلود)
محتوا: بدنسازی ویژه بسکتبال
فیلم جلسه درس آسیب شناسی مورخه 9.10.99   (24 بار دانلود)
محتوا: اسپرین مچ پا و شین اسپلینت
فیلم کلاس فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان. تمرین هوازی. 8.10.99   (15 بار دانلود)
تمرین هوازی برای کودکان و نوجوانان
فیلم جلسه درس طراحی تمرین- گرم کردن. 4.10.99   (35 بار دانلود)
محتوا: مبحث RAMP و شروع بحث Raise در گرم کردن
تکلیف تجزیه و تحلیل نیازهای رشته های ورزشی   (18 بار دانلود)
پاورپوینت فصل دوم کتاب NSCA   (12 بار دانلود)
محتوا: ارزیابی ورزشکاران
فایل فصل دوم کتاب NSCA   (13 بار دانلود)
ارزیابی ورزشکاران
فیلم جلسه دوم کلاس. تجزیه و تحلیل نیازها. 23.9.99   (42 بار دانلود)
محتوا: تجزیه و تحلیل نیازهای ورزش و ورزشکار
فایل فصل اول کتاب NSCA   (31 بار دانلود)
محتوا: تجزیه و تحلیل نیازهای ورزش و ورزشکار
پاورپوینت فصل اول کتاب NSCA   (11 بار دانلود)
محتوا: تجزیه و تحلیل نیازهای ورزش و ورزشکار به منظور طراحی تمرین
فیلم جلسه سوم کلاس. تجزیه و تحلیل نیازها. 30.9.99   (57 بار دانلود)
محتوا: کاربرگ تجزیه و تحلیل و شروع بحث ارزیابی و آزمون های ورزشی
فیلم درس طراحی تمرین. مبحث گرم کردن 2.10.99   (29 بار دانلود)
مبحث RAMP
فیلم جلسه درس آسیب شناسی مورخه 30.9.99   (27 بار دانلود)
مباحث: آسیب اعصاب دست، آسیب آرنج گلف بازان و الکرنون بورسیتیز
فیلم درس طراحی تمرین. مبحث گرم کردن. 27.9.99   (34 بار دانلود)
مبحث گرم کردن. 27.9.99
فیلم درس طراحی تمرین. مبحث گرم کردن. 25.9.99   (21 بار دانلود)
مبحث گرم کردن. 25.9.99
فیلم کلاس بدنسازی ویژه- بخش فوتبال   (34 بار دانلود)
کلاس 24/9/99
فیلم کلاس فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان   (26 بار دانلود)
جلسه کلاسی 24/9/99
Strength Training for Children and Adolescents   (19 بار دانلود)
Strength and Conditioning   (55 بار دانلود)
Strength and Conditioning
The Routledge Handbook of Youth Physical Activity   (17 بار دانلود)
Youth Physical Activity
فیلم آموزشی آسیب شناسی. 9.9.99   (15 بار دانلود)
آسیب عصب فوق خاری، عصب زیر بغلی، عصب سینه ای و پارگی عضله سینه ای بزرگ و دوسر بازویی
فیلم جلسه آزمون های آسیب شناسی 25.8.99   (16 بار دانلود)
آزمون های آسیب شناسی
مانور کشویی قدامی زانو   (11 بار دانلود)
فیلم لیگامنت های زانو   (27 بار دانلود)
عمل جراحی AC   (24 بار دانلود)
مانور تشخیص در رفتگی مفصل AC   (11 بار دانلود)
آزمون مک موری   (26 بار دانلود)
مانور لاچمن   (25 بار دانلود)
محاسبه شدت مناسب تمرين استقامتي   (16 بار دانلود)
محاسبه شدت مناسب تمرين استقامتي
فايل محاسبه 1RM غير مستقيم   (18 بار دانلود)
فايل محاسيه 1RM
فیلم جلسه درس مجازی آسیب شناسی. مفصل شانه   (21 بار دانلود)
جلسه درسی 2/9/99
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل دهم 26.03.99   (228 بار دانلود)
ادامه مفصل ران و زانو
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل نهم 25.03.99   (228 بار دانلود)
فیلم فصل نهم (مفصل ران)
فايل فصل دهم حركت شناسي به روز شده 25.03.99   (74 بار دانلود)
فايل فصل نهم حركت شناسي به روز شده 25.03.99   (72 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی. تمرینات سرعت 30.02.99   (116 بار دانلود)
فصل نهم- تمرین سرعت
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل هفتم نهایی 28.02.99   (162 بار دانلود)
فیلم جلسه مجازی حرکت شناسی مفصل مچ و انگشتان نهایی
فیلم جلسه درس مجازی. تمرینات چابکی 23.02.99   (107 بار دانلود)
فايل فصل هفتم حركت شناسي به روز شده 21.02.99   (84 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل هفتم 21.02.99   (169 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل ششم 14.02.99   (262 بار دانلود)
فايل فصل ششم حركت شناسي به روز شده 14.02.99   (79 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی. تمرینات استقامتی 9.2.99   (112 بار دانلود)
فیلم کلاس مجازی تمرین استقامتی مورخه 9.2.99
فیلم جلسه درس مجازی طراحی تمرین. تمرینات استقامتی 2.2.99   (115 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی طراحی تمرین. تمرینات استقامتی 2.2.99
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل پنجم 31.01.99   (190 بار دانلود)
فصل پنجم حرکت شناسی
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل چهارم 31.01.99   (297 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل چهارم و ابتدای فصل پنجم
فايل فصل پنجم حركت شناسي به روز شده 31.01.99   (107 بار دانلود)
فایل فصل پنجم 31.01.99
فايل فصل چهارم حركت شناسي به روز شده 31.01.99   (113 بار دانلود)
فايل فصل چهارم حركت شناسي 31.01.99
فايل فصل اول حركت شناسي به روز شده 30.01.99   (111 بار دانلود)
فايل فصل اول حركت شناسي به روز شده 30.01.99
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل اول   (395 بار دانلود)
فیلم درس مجازی حركت شناسي. فصل اول
فیلم جلسه درس مجازی حركت شناسي. فصل دوم   (282 بار دانلود)
فيلم فصل دوم حركت شناسي- مباني عصبي عضلاني
فصل دوم حركت شناسي به روز شده 29.01.99   (169 بار دانلود)
فیلم جلسه درس مجازی تمرین توان. بخش دوم 26.01.99   (117 بار دانلود)
فیلم کلاس درس مجازی تمرین توان. بخش دوم 26.01.99
فیلم جلسه درس مجازی تمرین توان. بخش اول 26.01.99   (116 بار دانلود)
فیلم کلاس مجازی تمرین توان مورخه 26.01.99. بخش اول
فایل محاسبه متغیرهای تمرین   (100 بار دانلود)
فایل پاورپوینت 101 تست   (176 بار دانلود)
پاورپوینت 101 آزمون آمادگی جسمانی
اسلاید درس حقوق ورزشی 6.4.98   (137 بار دانلود)
فایل رشته های ورزش 2   (712 بار دانلود)
فایل رشته های ورزش 1   (138 بار دانلود)
اسلاید مبحث بیولوژیکی توان   (150 بار دانلود)
مقاله 2 مباحث بیولوژیکی توان   (259 بار دانلود)
مقالات تکمیل مباحث توان
مقاله 1 مباحث بیولوژیکی توان   (197 بار دانلود)
ویژه مباحث توان
فایل برنامه ریزی تمرین   (278 بار دانلود)
فایل برنامه نویسی تمرین
فایل تمرینات کتل بال   (243 بار دانلود)
حرکات تمرینی با کتل بال
فایل تمرینات core   (241 بار دانلود)
حرکات تمرینی Core
فایل تمرینات الاستیک   (236 بار دانلود)
حرکات تمرین الاستیک
فایل تمرینات پلایومتریک   (253 بار دانلود)
تصویر و اجرای حرکات پلایومتریک
فایل تمرینات پلانک   (235 بار دانلود)
نمونه تصویر حرکات پلانک
فایل تمرینات مقاومتی با وزنه   (283 بار دانلود)
حرکات تمرینی با وزنه
فایل رضایت نامه و معرفی به پزشک قبل از طراحی تمرین   (200 بار دانلود)
فایل رضایت نامه و سایر اطلاعات اولیه قبل از طراحی تمرین
فایل جمع آوری اطلاعات فردی، PARQ، اطلاعات آنتروپومتریکی و غیره   (181 بار دانلود)
فایل ارزیابی قبل از طراحی تمرین
مقالات مربوط به مبحث گرم کردن   (288 بار دانلود)
گرم کردن
جزوه کمک درسی حقوق ورزشی   (245 بار دانلود)
بی ثباتی قدامی مفصل شانه   (165 بار دانلود)
Anterior Shoulder Instability
اسپرین و استریت ستون مهره های کمری   (157 بار دانلود)
Lumbar Spine Strains and Sprains
اسپرین مفصل ران و لگن   (199 بار دانلود)
Muscle Strains about the Hip and Thigh
تمرین در محیط گرم   (187 بار دانلود)
Temperature Regulation
تمرین و ارتفاع   (259 بار دانلود)
Exercise at Altitude
پرواز زدگی   (142 بار دانلود)
Managing jet lag
تمرین ویژه قدرت   (237 بار دانلود)
فعالیت بدنی و دوران رشد   (257 بار دانلود)
Growth and maturation
ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی 101   (252 بار دانلود)
101 evaluation test
آسیب اپی کندیل های آرنج   (166 بار دانلود)
Epicondylitis
نوتوانی فتق دیسک   (158 بار دانلود)
Herniated Lumbar Disc
نوتوانی مینیسک زانو   (190 بار دانلود)
Meniscus Injuries
تمرین در محیط سرد   (142 بار دانلود)
THERMOREGULATION and EXERCISE in COLD ENVIRONMENTS
فعالیت بدنی و آلودگی هوا   (121 بار دانلود)
Physical Activity and Air Pollution Exposure
فیزیولوژی ورزشی محیط پیشرفته   (175 بار دانلود)
فعالیت بدنی نوجوانان   (183 بار دانلود)
EXERCISE FOR YOUTH
آماده سازی ورزشکاران جوان   (213 بار دانلود)
conditioning of young athlete
نوتوانی ورزشکاران آسیب دیده   (200 بار دانلود)
Orthopaedic Rehab of the Athlete
آسیب شناسی 1   (210 بار دانلود)
Sport injuries
فصل یازدهم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (262 بار دانلود)
Training Integration and Periodization
فصل دهم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (167 بار دانلود)
Balance and Stability Training
فصل نهم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (203 بار دانلود)
Speed Training
فصل هشتم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (222 بار دانلود)
Agility Training
فصل هفتم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (190 بار دانلود)
Endurance Training
فصل ششم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (155 بار دانلود)
Anaerobic Conditioning
فصل پنجم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (151 بار دانلود)
Power Training
فصل چهارم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (178 بار دانلود)
Resistance Training
فصل سوم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (144 بار دانلود)
Dynamic Warm-Up
فصل دوم برنامه ریزی و طراحی تمرین   (136 بار دانلود)
Athlete Testing and Program Evaluation
فصل اول برنامه ریزی و طراحی تمرین   (206 بار دانلود)
Athlete Needs Analysis
فصل سیزدهم حرکت شناسی   (176 بار دانلود)
Muscular Analysis of Trunk and Lower Extremity Exercises
فصل دوازدهم حرکت شناسی   (219 بار دانلود)
The Trunk and Spinal Column
فصل یازدهم حرکت شناسی   (138 بار دانلود)
The Ankle Joint
فصل نهم حرکت شناسی   (133 بار دانلود)
The Hip and pelvic Joint
فصل دهم حرکت شناسی   (142 بار دانلود)
The Knee Joint
فصل هشتم حرکت شناسی   (187 بار دانلود)
Muscular Analysis of Upper Extremity Exercises
فصل هفتم حرکت شناسی   (135 بار دانلود)
The Wrist and Hand Joints
فصل ششم حرکت شناسی   (152 بار دانلود)
The Elbow and Radioulnar Joints
فصل پنجم حرکت شناسی   (200 بار دانلود)
The Shoulder Joint
فصل چهارم حرکت شناسی   (190 بار دانلود)
The Shoulder Girdle
فصل سوم حرکت شناسی   (246 بار دانلود)
Basic Biomechanical Factors & Concepts
فصل دوم حرکت شناسی   (200 بار دانلود)
Neuromuscular Fundamentals
فصل اول حرکت شناسی   (311 بار دانلود)
Foundations of Structural Kinesiology

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی   (173 بار دانلود)
آشنايي با اصول، متغيرها و روش هاي تمريني در ورزش قهرماني
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
اصول و روش شناسی تمرین   (168 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
حرکت شناسی ورزشی   (132 بار دانلود)
مطالعه ساختار و عملکرد سیستم اسکلتی و عضلانی و توانایی تجزیه و تحلیل حرکتی
رشته : علوم ورزشی
بدنسازي ويژه رشته هاي ورزشي   (165 بار دانلود)
Special Conditioning of sports
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
حقوق و اخلاق در ورزش   (136 بار دانلود)
law and ethics in sport
رشته : علوم ورزشی
برنامه ريزي پيشرفته ويژه قدرت و استقامت   (191 بار دانلود)
Advanced Planning of Power and Endurance
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی   (137 بار دانلود)
Assessment and Planning of Physical Activity
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی تندرستی
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی   (115 بار دانلود)
Environmental stress in exercise and sports activities
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان   (121 بار دانلود)
Physiology of physical activity of children and adolescents
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی تندرستی
اصول طراحي و برنامه ريزي فعاليت بدني   (136 بار دانلود)
Principles of Designing and planning in physical activity
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی تندرستی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی
m.avandi@semnan.ac.ir
982333653484

فرم تماس